Tự đông bật điều hòa 26 độ mát khi nhiệt độ phòng trên 30 độ

Các thiết bị cần thiết:

  • Bộ trung tâm Javis HC
  • Bộ điều khiển điều hòa thông minh
  • Cảm biến nhiệt độ độ ẩm

Các bước thực hiện:

Mở app Javis Smart :

· Tự động \ + \ Kiểm soát thiết bị \ Nhiệt độ cao hơn\

Ví dụ : Tên tự động “ Tự động bật điều hòa khi nhiệt độ phòng cao hơn 30 độ”

- Thiết bị cần kiểm soát : Chọn cảm biến nhiệt độ phòng

- Kiểm soát khi nhiệt độ cao hơn : ví dụ đặt 30

- Điều kiện  : Chọn khoảng  thời gian cần \ chọn điều kiện điều hòa đang tắt.

- Trong vòng : có thể bỏ qua ,nên đặt từ 5 giây để cảm biến cập nhật chuẩn

- Hành động  : + \ Chọn “ Điều hòa thiết lập nhiệt độ”

               Đặt nhiệt độ : 26 độ

               Chế độ            : mát mẻ

- Thiết bị : Chọn điều hòa MQTT cần bật.

- Cuối cùng chọn “Thêm” và “ Lưu” ở góc phải trên để hoàn thành tự động.

( Chú ý: Khi nhiệt độ phòng chạm ngưỡng 30 là điều hòa sẽ tự động bật )