Tự động kiểm soát không cho bật điều hòa quá lạnh. Nếu bật 24 độ thì tự động bật sang chế độ 27 độ mát và thông báo ra loa "Không được bật điều hòa lạnh quá, điều hòa đã được tự động điều chỉnh sang chế độ 27 độ mát"

Các thiết bị cần thiết:

  • Bộ điều khiển trung tâm Javis HC
  • Bộ điều khiển điều hòa thông minh
  • Cảm biến nhiệt độ độ ẩm

Các bước thực hiện:

Mở app Javis Smart :

Tự động \ + \ Kiểm soát thiết bị \ Nhiệt độ thấp hơn\

VD: Tên tự động “Kiểm soát không cho bật điều hòa quá lạnh

- Thiết bị cần kiểm soát : Chọn cảm biến nhiệt độ phòng

- Kiểm soát khi nhiệt độ thấp hơn : ví dụ đặt 24 ( để khi nhiệt độ phòng bị giảm xuống 24 nó sẽ tự động chuyển lên 27 độ )

- Điều kiện  : Chọn khoảng  thời gian cần \ chọn điều kiện điều hòa đang bật.

- Trong vòng : có thể bỏ qua ,nên đặt từ 5 giây để cảm biến cập nhật chuẩn

- Hành động  : + \ Chọn “ Điều hòa thiết lập nhiệt độ”

           Nhiệt độ : Đặt 27

           Chế độ    : Chọn mát mẻ

          Thiết bị : Chọn điều hòa MQTT cần dùng.

- Chọn : + \ chọn thêm hành động :Phát giọng nói Nhập nội dung tiếng Việt

Nội dung : "Không được bật điều hòa lạnh quá, điều hòa đã được tự động điều chỉnh sang chế độ 27 độ mát"

Thiết bị  : Chọn Loa google home

- Cuối cùng chọn “Thêm” và “ Lưu” ở góc phải trên để hoàn thành tự động.

( Chú ý: Khi nhiệt độ phòng chạm ngưỡng 24 độ  là điều hòa sẽ tự động chuyển sang 27 độ chế độ mát )