Tạo tự động hóa: Tự động kiểm tra cửa chính từ 11h đến 6h sáng, cứ 3 phút 1 lần nếu cửa mở thì báo ra loa Google "Cửa chính đã mở, hãy kiểm tra lại"

Tạo tự động hóa: Tự động kiểm tra cửa chính từ 11h đến 6h sáng, cứ 3 phút 1 lần nếu cửa mở thì báo ra loa Google "Cửa chính đã mở, hãy kiểm tra lại"

Các thiết bị cần thiết:

Các bước thực hiện:

Bước 1:

 • Chọn mục "Tự động"
 • Chọn qua tab "Tự động"
 • Chọn dấu "+" góc trái trên

Bước 2:

 • Chọn mục "Kiểm tra trạng thái thiết bị"


Tại mục "Kiểm tra trạng thái thiết bị" điển các thông số tương ứng

 • "Tên": điền tên tự động hóa
 • "Thiết bị cần kiểm tra": Chọn cảm biến cửa bạn muốn tạo tự động hóa.
 • "Điều kiện": Chọn điều kiện thời gian từ 23h đến 6h.
 • "Tần suất lắp lại": Là khoảng thời gian chờ giữa các lần kiểm tra (để 03 phút).
 • "Hành động":
 • Chọn vào dấu (+) và chọn đến hành động "Phát giọng nói: Nhập nội dung Tiếng Việt"
 • Điền nội dung bạn muốn loa phát thông báo: "Cửa chính đã mở, hãy kiểm tra lại"
 • Chọn thiết bị loa google home mini bạn muốn phát thông báo khi cửa được mở
 • Nhấn "Thêm".
 • Sau khi chọn thông số xong thì nhấn "Lưu" ở góc trái trên để lưu tự động hóa.