Tạo tự động hóa "Thời gian sử dụng vượt quá"

Tạo tự động hóa "Thời gian sử dụng vượt quá"

Các bước thực hiện:

 • Tại màn hình chính của ứng dụng chọn "Tự động"/ "Tự động hóa" / "Chọn dấu +"
 • Chọn "Kiểm soát thiết bị"
 • Chọn "Thời gian sử dụng vượt quá"

Mục đích của tính năng này cho phép thiết lập tự động hóa làm gì đó khi thời gian sử dụng vượt quá thời gian đặt. Ví dụ: tự động tắt tivi khi xem youtobe quá 2h một ngày.

 • "Tên": Đặt tên cho tự động hóa.
 • "Thiết bị cần kiểm soát": Chọn thiết bị bạn muốn kiểm soát.
 • "Bộ đo thời gian": Chọn bộ đo ứng với thiết bị bạn cần kiểm soát.
 • "Trạng thái kiểm soát": Chọn trạng thái của thiết bị bạn cần kiểm soát.
 • "Kiểm soát khi thời gian sử dụng vượt quá": chọn thời gian tương ứng.
 • "Điều kiện": Là điều kiện để tự động hóa có thể hoạt động, có thể là thời gian hoặc thiết bị nào đó đang bật, tắt...
 • "Hành động": Chọn hành động mà bạn muốn thiết lập tương ứng.
 • Sau khi thiết lập xong thì nhấn Lưu để hoàn thành