Tạo tự động hóa "Thời gian sử dụng ít hơn"

Tạo tự động hóa "Thời gian sử dụng ít hơn"

Các bước thực hiện:

 • Tại màn hình chính của ứng dụng chọn "Tự động"/ "Tự động hóa" / "Chọn dấu +"
 • Chọn "Kiểm soát thiết bị"
 • Chọn "Thời gian sử dụng ít hơn"

Mục đích của tính năng này cho phép thiết lập tự động hóa làm gì đó khi thời gian sử dụng ít hơn thời gian đặt. Ví dụ: tự động bật bình nóng lạnh khi chưa đủ thời gian đun nước mà bị tắt ngang chừng

 • "Tên": Đặt tên cho tự động hóa.
 • "Thiết bị cần kiểm soát": Chọn thiết bị bạn muốn kiểm soát.
 • "Bộ đo thời gian": Chọn bộ đo ứng với thiết bị bạn cần kiểm soát.
 • "Trạng thái kiểm soát": Chọn trạng thái của thiết bị bạn cần kiểm soát.
 • "Kiểm soát khi thời gian sử dụng ít hơn": chọn thời gian tương ứng.
 • "Điều kiện": Là điều kiện để tự động hóa có thể hoạt động, có thể là thời gian hoặc thiết bị nào đó đang bật, tắt...
 • "Hành động": Chọn hành động mà bạn muốn thiết lập tương ứng.
 • Sau khi thiết lập xong thì nhấn Lưu để hoàn thành