Tạo tự động hóa "Kiểm tra trạng thái thiết bị"

Tạo tự động hóa "Kiểm tra trạng thái thiết bị"

Mục đích:

Tự động hoá này giúp bạn có thể dễ dàng kiểm tra trạng thái của một thiết bị bất kỳ trong nhà trong một khoảng thời gian nhất định. Việc kiểm tra này được thực hiện hoàn toàn tự động và bạn có thể dễ dàng thiết lập các hành động mong muốn khi phát hiện trạng thái bất thường của thiết bị cần kiểm tra.

Ví dụ: Có thể thiết lập tự động kiểm tra cửa chính sau 10 giờ tối, cứ 3 phút một lần hệ thống sẽ kiểm tra xem nếu cửa chính đóng thì không làm gì, nếu cửa chính mở thì sẽ phát loa thông báo lên toàn bộ hệ thống loa trong nhà bằng tiếng Việt với nội dung "Cửa chính đang mở, hãy kiểm tra lại".

Các bước thực hiện:

  • Tại màn hình chính của ứng dụng chọn "Tự động"/ "Tự động hóa" / "Chọn dấu +"
  • Chọn "Kiểm tra trạng thái thiết bị"

Tự động hóa này cho phép kiểm tra trạng thái hiện tại của 1 thiết bị. Ví dụ: Sau 11h sẽ đi kiểm tra trạng thái của tất cả các cửa trong căn nhà của bạn (Cần có cảm biến cửa). Nếu cửa nào chư đóng hệ thống sẽ thông báo ra loa google home mini là cửa đó chưa đóng và bật điện khu vực đó lên, với tần suất kiểm tra do người dùng đặt. Cụ thể với tần suất 3 phút, thì sau 3 phút hệ thống sẽ kiểm tra lại 1 lần đến khi nào cửa được đóng lại thì sẽ không thông báo nữa.

  • “Tên”: Đặt tên tự động
  • “Thiết bị cần kiểm tra”: Chọn thiết bị mà bạn cần kiểm tra trạng thái, có thể chọn nhiều thiết bị cùng 1 lúc.
  • "Điều kiện": Là điều kiện để tự động hóa có thể hoạt động, có thể là thời gian hoặc thiết bị nào đó đang bật, tắt...
  • “Tần suất lặp lại”: thời gian thực hiện việc kiểm tra lại trạng thái của các thiết bị.
  • “Hành động”: Chọn hành động tương ứng có trong danh sách ( có thể chọn nhiều hành động ).
  • Khi thiết lập xong nhấn “Lưu” để lưu lại.