Tạo tự động hóa với công tắc kịch bản, remote không dây

Tạo tự động hóa với công tắc kịch bản, remote không dây

Mục đích của tính năng này cho phép thiết lập tự động kích hoạt nhanh các kịch bản có trong hệ thống thông qua nút kịch bản (dán tường) hoặc remote cầm tay.

Ví dụ: Nhấn nút 1 để kích hoạt kịch bản về nhà. Nhấn nút 2 để kích hoạt kịch bản đi vắng.

Lưu ý:
Cần đảm bảo kết nối thành công remote không dây hoặc công tắc ngữ cảnh dán tường vào ứng dụng Javis Smart trước khi thực hiện thao tác này.
Các thiết bị này khi kết nối vào ứng dụng thường có tên bắt đầu là "Nút bấm"

Các bước tạo tự động hóa thông minh với nút kịch bản không dây:

 • Tại màn hình chính của ứng dụng chọn "Tự động"/ "Tự động hóa" / "Chọn dấu +"
 • Chọn "Thiết bị thay đổi trạng thái"
 • Chọn "Nút kịch bản" ở gần cuối
 • “Tên tự động”: Đặt tên tự động
 • “Nút kịch bản”: Chọn nút kịch bản mà bạn muốn thiết lập tự động. Bạn phải đảm bảo đã kết nối nút kịch bản vào ứng dụng Javis Smart trước khi thực hiện tạo tự động hóa này.
 • “Trạng thái kích hoạt”: Chọn trạng thái tương ứng mà bạn muốn thiết lập với nút kịch bản. Với từng loại thiết bị sẽ hỗ trợ trạng thái khác nhau. Chi tiết vui lòng tham khảo dưới đây:

Với nút bấm tròn Xiaomi thì hỗ trợ các trạng thái kích hoạt sau:

 • Nút xiaomi x1: tương ứng với việc bấm 1 lần thì làm gì
 • Nút Xiaomi x2: tương ứng với việc bấm 2 lần thì làm gì
 • Nút Xiaomi x2: tương ứng với việc bấm 3 lần thì làm gì

Với các công tắc dán tường loại vuông (1,2,3 nút) thì dùng các trạng thái kích hoạt dưới đây:

“Nút 1 X1”: tương ứng với bấm nút số 1 - 1 lần

“Nút 1 X2”: tương ứng với bấm nút số 1 - 2 lần

“Giữ nút 1”: tương ứng với bấm giữ nút số 1

“Nút 2 X1”

“Nút 2 X2”

“Giữ nút 2”

“Nút 3 X1”

“Nút 3 X2”

“Giữ nút 3”

“Nút 4 X1”

“Nút 4 X2”

“Giữ nút 4”

 • "Điều kiện": Là điều kiện để tự động hóa có thể hoạt động, có thể là thời gian hoặc thiết bị nào đó đang bật, tắt...
 • “Độ trễ”: thời gian hành động được thực hiện sau khi nút kịch bản được kích hoạt.
 • “Hành động”: Chọn hành động tương ứng có trong danh sách ( có thể chọn nhiều hành động ).
 • Khi thiết lập xong nhấn “Lưu” để lưu lại.

Lưu ý:

- Với nút kịch bản mặt kính Javis, nút 1 sẽ là nút "Sleep", nút 2 sẽ là nút "Out", Nút 3 sẽ là nút "Home".

- Với nút kịch bản cơ, nút 1,2,3,4 sẽ tương ứng với số chấm tròn có trên nút.