Tạo tự động hóa "Nhóm thiết bị bật"

Tạo tự động hóa "Nhóm thiết bị bật"

Mục đích:

Mục đích của tính năng này cho phép thiết lập tự động kích hoạt hành động bất kì khi nhóm thiết bị chuyển từ trạng thái tắt sang trạng thái bật.

Ví dụ: Bạn  có 01 nhóm thiết bị cảm biến chuyển động của phòng khách. Bạn có thể tạo tự động hóa khi nhóm thiết bị này bật thì sẽ bật đèn phòng khách.

Các bước thực hiện:

  • Tại màn hình chính của ứng dụng chọn "Tự động"/ "Tự động hóa" / "Chọn dấu +"
  • Chọn "Thiết bị thay đổi trạng thái"
  • Chọn "Nhóm thiết bị bật"
  • “Tên tự động”: Đặt tên tự động
  • “Thiết bị kích hoạt”: Chọn công tắc mà bạn muốn thiết lập tự động.
  • "Điều kiện": Là điều kiện để tự động hóa có thể hoạt động, có thể là thời gian hoặc thiết bị nào đó đang bật, tắt...
  • “Trong vòng”: thời gian hành động được thực hiện sau khi rèm chuyển trạng thái.
  • “Hành động”: Chọn hành động tương ứng có trong danh sách ( có thể chọn nhiều hành động ).
  • Khi thiết lập xong nhấn “Lưu” để lưu lại