Hướng dẫn chia sẻ tài khoản App Javis Smart cho thành viên khác sử dụng

( Điều kiện : Thành viên có tài khoản gmail sử dụng app Javis Smart)

Các bước thực hiện:

 • Mở app Javis Smart của tài khoản chính
 • Vào mục Cài đặt
 • Chọn Nhà cần chia sẻ :
 • Ví dụ : Chia sẻ tài khoản " Nhà Test" cho tài khoản sử dụng khác
 • Chọn dấu + ở mục " Thành viên"để nhập địa chỉ gmail đăng nhập của tài khoản được chia sẻ.
 • Nhập địa chỉ gmail xong thì nhấn Lưu
 • Nếu ta chọn " Tất cả" thì toàn bộ các phòng và dữ liệu của nhà đó được chuyển sang tài khoản mới vừa được chia sẻ.
 • Nếu chỉ muốn chia sẻ phòng nào đó ( ví dụ " Phòng khách" ) thì ta chỉ việc chọn "phòng khách" rồi nhấn lưu.
 • Bước cuối : Mở tài khoản tài khoản của thành viên được chia sẻ ra ta sẽ thấy tài khoản " Nhà Test" đã được tạo chia sẻ thành công.

Bây giờ muốn kiểm tra xem tài khoản chính đã chia sẻ cho bao nhiêu thành viên sử dụng thì chúng ta chỉ cần mở " Nhà" sẽ hiển thị số lượng thành viên được chia sẻ.

 • Khi không muốn chia sẻ nữa chúng ta chỉ việc chọn xóa thành viên là xong.
 • Như trên là đã chia sẻ cho 01 thành viên sử dụng.