Hướng dẫn tạo thêm nhóm cảm biến

Một chiếc cảm biến không thể quét được toàn bộ không gian nhà nhưng nhiều cảm biến thì sẽ làm được điều đó . Vậy làm như nào biến nhiều cảm biến nhỏ thành một cảm biến lớn để có thể quét toàn bộ nhà ?

Để tạo được nhóm cảm biến thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Chọn đến " nhóm thiết bị"

Chọn thiết bị khác
Chọn nhóm thiết bị

Bước 2: Tạo nhóm thiết bị cảm biến

  • nhấn icon dấu " +" góc dưới bên phải màn mình để tạo nhóm
Tạo nhóm thiết bị
  1. Tên: Tên nhóm cảm biến
  2. Nhóm: Chọn nhóm cảm biến
Chọn nhóm công tắc hoặc nhóm đèn

3. Thiết bị: Thêm thiết bị cảm biến vào nhóm

4. Lưu lại nhóm thiết bị

Lưu nhóm cảm biến

Vậy là bạn đã tạo thành công cảm biến lớn từ các cảm biến nhỏ . Có thể dùng các cảm biến lớn để tạo các tự động hóa phù hợp cho ngôi nhà của bạn