Ra lệnh giọng nói phát nhạc trên hệ thống loa đa vùng

Ra lệnh giọng nói phát nhạc trên hệ thống loa đa vùng
Javis là đơn vị đầu tiên tích hợp giọng nói tiếng Việt, giúp người dùng dễ dàng ra lệnh phát nhạc lên hệ thống âm thanh đa vùng thay vì việc phải bấm chọn .
Với app Javis Smart cần nhấn vào biểu tượng mic trước khi ra lệnh
Với màn hình Javis Smart Control cần bật tính năng giọng nói và khi ra lệnh cần có câu lệnh đánh thức : "na chi mô"
Khi ra lệnh điều khiển bằng giọng nói trên màn hình trung tâm Javis Smart Control, nên đứng gần và đọc câu lệnh rõ ràng. Môi trường nếu nhiều tiếng ồn thì sẽ khó nhận dạng đúng câu lệnh hơn

Để ra lệnh chuẩn cần nắm được cấu trúc các câu lệnh dừng, phát nhạc dưới đây:

I. Ra lệnh phát nhạc

1. Ra lệnh phát nhạc theo tên bài hát, tên loa và tên phòng :

Lưu ý: Nếu tên thiết bị là "loa phòng khách" sẽ được ưu tiên
  • Câu lệnh: Mở nhạc/mở bài hát/mở bài+<tên bên hát>/<tên ca sỹ>/<tên nhạc sỹ>/<tên playlist>+<tên loa>/<tất cả loa>+<tên phòng>/<tất cả phòng>

VD: Mở bài nắng ấm xa dần trên loa phòng khách ( tên bài hát là nắng ấm xa dần/tên thiết bị là loa/tên phòng là phòng khách)

2. Chỉ Ra lệnh phát nhạc theo tên bài hát :

Lưu ý: Nếu chỉ có một loa thì sẽ tự động mặc định tìm đến loa đó
  • Câu lệnh: Mở nhạc/mở bài hát/mở bài + <tên bên hát>/<tên ca sỹ>/<tên nhạc sỹ>/<tên playlist>

VD: Mở bài hát nắng ấm xa dần

  • Hệ thống phản hồi: Phát hiện nhiều loa hãy xác thực thực thông tin thiết bị
  • Câu lệnh phản hồi: <tên loa>/<tên phòng>/<tất cả loa>/<tất cả phòng>

VD: Loa đa vùng /loa google/ phòng ngủ/tất cả loa phòng ngủ

3. Ra lệnh phát nhạc theo loa và phòng

Lưu ý : Nếu không có tên bài hát hệ thống sẽ tự tìm kiếm một bài hát bất khì để phát
  • Câu lệnh: Mở nhạc/mở bài hát/mở bài/phát nhạc +<tên loa>/<tất cả loa>/<tên phòng>

II. Ra lệnh dừng phát nhạc:

1. Câu lệnh tắt tất cả: Stop/dừng nhạc/dừng phát nhạc/tắt nhạc/tắt toàn bộ nhạc/tắt nhạc tất cả các phòng

VD: Dừng phát nhạc

2. Câu lệnh tắt theo phòng: Tắt nhạc/tắt loa/dừng nhạc/dừng chơi nhạc+<tên loa>/<tên phòng>

VD: Tắt loa phòng ngủ ( tên thiết bị là loa phòng ngủ )