Hướng dẫn cách kết nối công tắc cảm ứng dimmer ( Zigbee)

Các bước thực hiện:

  • Cấp nguồn 220V L (in) và N(out) cho công tắc dimmer
  • Cấp dây ra tải L(out) và N cho bóng đèn
  • Mở App Javis smart \ + \ Thiết bị Zigbee
  • Trên công tắc dimmer nhấn 6 lần liên tiếp vào 1 phím bất kỳ , đến lần thứ 6 thì nhấn giữ tay cho đến khi nghe thấy 3 tiếng tít thì nhả tay ra. Thiết bị sẽ được tìm thấy trên App Javis smart.
  • Tiến hành Lưu thiết bị
  • Điều khiển độ sáng đèn được từ mức 0 đến 100%