Cấu hình loa google home bằng Web

Lưu ý: Hiện tại việc cấu hình loa Google sẽ được thực hiện hoàn toàn trên ứng dụng Javis Smart theo hướng dẫn dưới đây, không cần cấu hình qua Web nữa.

Hướng dẫn kết nối loa Google home vào hệ sinh thái JAVIS
Mục đích: Thao tác này cho phép kết nối loa google home vào JAVIS HC. Để có thể làm thiết bị phát thông báo giọng nói Tiếng Việt hoặc phát nhạc thông qua ứng dụng JAVIS SMART. Ví dụ: Khi bình nóng lạnh đun xong thì phát thông báo: “Nước

Hướng dẫn dưới đây chỉ dùng cho kỹ thuật viên của JAVIS.

Lưu ý: Dùng máy tính sẽ giúp thao tác cấu hình dễ dàng hơn.

- Truy cập vào trang quản lý của bộ trung tâm JAVIS HC theo địa chỉ: "http://IP_HC:8123". Ví dụ địa chỉ ip của Hc là 192.168.1.5 thì truy cập: "http://192.168.1.5:8123".

  • Điền thông tin đăng nhập để đăng nhập.
  • Chọn "Cấu hình" / "Các bộ tích hợp".

Nếu mặc định ban đầu khi truy cập vào mục "Các bộ tích hợp" Sẽ thấy xuất hiện bộ tích hợp "Google cast" chọn "Cấu hình" để tiếp tục.

Trong trường hợp không thấy bộ tích hợp "Google cast". Thì chọn vào "Thêm tích hợp"/"Gõ Google Cast"/ và chọn vào mục "Google Cast" phía dưới để cấu hình. Thao tác này tương đương với việc nhấn chọn "Cấu hình" ở bước trên.

Chọn "Gửi đi".

Chọn khu vực cho loa Google và nhấn "Hoàn thành".

Nếu xuất hiện giao diện như hình dưới là đã kết nối thành công

  • Sau khi kết nối thành công, tiến hành cập nhật ứng dụng lên ứng dụng JAVIS SMART bằng cách truy cập theo đường dẫn: "Cài đặt"/ "Thiết bị"/ "Ngôi nhà màu xanh"/ "Cập nhật thiết bị" để hoàn thành quá trình kết nối.