Tạo tự động hóa: Kiểm tra trạng thái các cửa đã đóng chưa từ lúc 10h tối đến 6h sáng, cứ 3 phút kiểm tra 1 lần. Nếu có cửa nào chưa đóng thì thông báo ra loa "Cửa chưa đóng,hãy kiểm tra lại"

Tạo tự động hóa: Kiểm tra trạng thái các cửa đã đóng chưa từ lúc 10h tối đến 6h sáng, cứ 3 phút kiểm tra 1 lần. Nếu có cửa nào chưa đóng thì thông báo ra loa "Cửa chưa đóng,hãy kiểm tra lại"

Các thiết bị cần thiết:

Các bước thực hiện:

Bước 1:

  • Chọn mục "Tự động"
  • Chọn qua tab "Tự động"
  • Chọn dấu "+" góc trái trên

Bước 2:

  • Chọn mục "Kiểm tra trạng thái thiết bị"

Tại mục "Kiểm tra trạng thái thiết bị" điển các thông số tương ứng

  • "Tên": điền tên tự động hóa
  • "Thiết bị cần kiểm tra": Chọn các cảm biến cửa và trạng thái kiểm tra chọn là "Mở"
  • "Điều kiện": Chọn điều kiện thời gian từ 23h đến 6h.
  • "Tần suất lắp lại": Là khoảng thời gian chờ giữa các lần kiểm tra (để 03 phút).

"Hành động":

Chọn vào dấu (+) và chọn đến hành động "Phát giọng nói: Kiểm tra thiết bị".

"Thiết bị cần kiểm tra": Chọn các cảm biến cửa và trạng thái kiểm tra chọn là "Mở" (Chọn giống như phần "Thiết bị cần kiểm tra phía trên).

"Nội dung": Để tích mặc định 'Tự động tạo lời nói".

"Thiết bị": chọn thiết bị loa google home bạn muốn phát giọng nói thông báo.

  • Sau khi chọn thông số xong thì nhấn "Lưu" ở góc trái trên để lưu tự động hóa.