Không cho phép bật điều hòa nếu cửa đang mở, phát loa thông báo cần đóng cửa trước khi bật điều hòa

Các thiết bị cần thiết:

 • Loa Google home
 • Bộ điều khiển điều hòa thông minh
 • Cảm biến cửa

Các bước thực hiện:

Mở app Javis Smart :

Bước 1: Tạo 1 kịch bản “ Không bật điều hòa khi cửa đang mở”

Tự động \ Kịch bản \ + \  Đặt tên cho kịch bản

Ví dụ tên kịch bản là “ Không bật điều hòa khi cửa đang mở”

- Loại kịch bản : Chọn “ Mặc định”

- Hành động     : Chọn “ Điều hòa tắt”

- Thiết bị           : Chọn  điều hòa Mqtt cần dùng

- Cuối cùng : Tích vào “Thêm” và “ Lưu” ở góc phải trên để hoàn thành kịch bản.

Bước 2 : Làm tự động hóa “Không bật điều hòa khi cửa đang mở”

 •  Tự động \ + \ Thiết bị thay đổi trạng thái\ Điều hòa bật \ Đặt tên cho tự động

Ví dụ  tên tự động là : “  Không cho bật điều hòa khi cửa đang mở

 •  Điều hòa : Chọn thiết bị điều hòa cần sử dụng

Ví dụ chọn thiết bị : “ Điều hòa Mqtt”, chế độ “Mát mẻ “

 • Điều kiện : Chọn “ Cửa đang mở”
 • Thiết bị : Chọn cảm biến cửa cần dùng \ sau đó chọn “ Đóng”
 • Chọn “ Thêm”
 • Trong vòng : Bỏ qua thiết lập thời gian
 • Hành động : Chọn “ Kịch bản kích hoạt”
 • Thiết bị : Chọn kịch bản :“ Không bật điều hòa khi cửa mở “\ sau đó chọn “ Đóng”
 • Chọn “ Thêm”
 • Chọn +  ( để thêm chức năng )
 • Chọn “ Phát giọng nói Nhập nội dung Tiếng Việt “
 • Nội dung : Soạn “ Quý khách hãy đóng cửa trước khi bật điều hòa”
 • Thiết bị : Chọn Loa google home

Cuối cùng : Tích vào “Thêm” và “ Lưu” ở góc phải trên để hoàn thành lưu tự động hóa.