Hướng dẫn cập nhật thông tin số điện thoại của người dùng trên app Javis Smart

Bước 1:  Mở App Javis Smart \ Chọn mục Cài đặt

Bước 2: Chọn mục Tài khoản

Ở đây sẽ hiển thị tên của tài khoản đăng nhập và địa chỉ gmail đăng nhập ( Hiện tại tài khoản trên chưa cập nhật số điện thoại người dùng như hình ảnh dưới đây)

Bước 3: Chọn “ Cập nhật thông tin”

Nhập số điện thoại người dùng rồi nhấn vào “ cập nhật thông tin”

Như vậy  cập nhật số điện thoại đã thành công.