Hướng dẫn tự động phát lời chào khi mở cửa sử dụng khóa zigbee

Các thiết bị cần thiết:

  • Loa Google home
  • Khóa Zigbee thông minh
  • Bộ trung tâm Javis HC

Các bước thực hiện:

Mở app Javis Smart :

Tự động \ + \ Thiết bị thay đổi trạng thái\ Mở khóa \ Chọn khóa cần dùng

Hành động : Chọn “Phát giọng nói nhập nội dung tiếng Việt”

Nội dung  : Soạn nội dung “ Chào mừng bạn đã về nhà”

Thiết bị    : Chọn Loa google home

Sau khi chọn thông số xong thì nhấn "Lưu" ở góc trái trên để lưu tự động hóa.