Hướng dẫn tự động nhắc lịch đi ngủ lúc 22 giờ hàng ngày

Các thiết bị cần thiết:

. Loa Google home

· Bộ trung tâm Javis HC

Các bước thực hiện:

Mở app Javis Smart :

Tự động \ + \ Hẹn giờ\ Đặt tên cho tự động \ Thời gian thực hiện : Đặt 22:00:00

Chọn ngày lặp lại : Tích vào các ngày trong tuần

Hành động : Chọn “Phát giọng nói nhập nội dung tiếng Việt”

Soạn nội dung :” Bây giờ là 22 giờ, đã đến giờ đi ngủ”

Thiết bị : Chọn Loa google home

Sau khi chọn thông số xong thì nhấn "Lưu" ở góc trái trên để lưu tự động hóa.