Hướng dẫn sử dụng màn hình điều khiển trung tâm gắn tường Javis Smart Control

Hướng dẫn sử dụng màn hình điều khiển trung tâm gắn tường Javis Smart Control
Video hướng dẫn

Bước 1: Bạn cần có 01 tài khoản Javis Smart trên điện thoại đã tiến hành thiết lập xong hệ thống. Bao gồm hệ thống công tắc, camera, loa đa vùng, kịch bản, tự động hóa...

Ở bước này các bạn cần chuẩn bị sẵn cho mình tài khoản Javis smart đăng nhập trên điện thoại và đã cài đặt tùy chỉnh phòng và các thiết bị phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Bước 2: Đăng nhập tài khoản đang sử dụng trên ứng dụng Javis Smart lên màn hình Javis Smart Control

Tiến hành đăng nhập tài khoản trên ứng dụng điện thoại vòa màn hình Javis smart control

Lưu ý: để kiểm tra chính xác tài khoản trên ứng dụng Javis Smart, các bạn có thể vào mục "cài đặt" chọn "tài khoản" tên tài khoản sẽ được hiển thị.

Bước 3: Đồng bộ hóa trạng thái thiết bị từ app lên màn hình Javis Smart Control

  • Với lần đăng nhập đầu tiên. Màn hình Javis Smart Control sẽ tự động thiết lập giao diện theo vị trí thiết bị hiện tại trên ứng dụng Javis Smart.
  • Sau khi đã đăng nhập vào màn hình Javis Smart Control. Để giao diện trên màn hình đồng bộ với giao diện đã thay đổi trên ứng dụng Javis Smart, các bạn chọn: "Icon cài đặt" > "Làm mới ứng dụng".
Lưu ý: Nếu các bạn thao tác thay đổi, thêm thiết bị trên ứng dụng Javis Smart thì sau đó phải thao tác "Làm mới ứng dụng" trên màn hình Javis Smart Control. Thì giao diện giữa 2 thiết bị mới được đồng bộ.