Hướng dẫn bật thông báo khi thiết bị được bật trên ứng dụng Javis Smart

Tính năng này cho phép ứng dụng Javis Smart gửi thông báo khi thiết bị được bật lên trên điện thoại. Bạn có thể bật thông báo cho công tắc, cảm biến.

Các bước tiến hành:

Nhấn giữ vào thiết bị bạn cần bật thông báo
Chọn Icon cài đặt
Chọn "Thiết lập nâng cao"
Bật nút này lên nhé
Bạn có thể tùy chỉnh thời gian bật thông báo. Sau đó nhấn "Lưu"
Bạn có thể thoát khỏi ứng dụng Javis Smart, và thử bật thiết bị để kiểm tra thông báo.