Hướng dẫn sửa tự động hóa trên ứng dụng Javis Smart

Thao tác này cho phép bạn có thể sửa những tự động hóa mà bạn đã tạo trước đó.

Lưu ý:

  • Chỉ những tự động hóa được tạo mới trên ứng dụng Javis Smart mới có thể chỉnh sửa.
  • Có thể chỉ sửa những tự động hóa liên quan đến tự động hóa: "Hẹn giờ", "Kiểm soát thiết bị", "Thiết bị thay đổi trạng thái".
Những tự động hóa có thể sửa khi tạo từ những lựa chọn này

  • Những tự động hóa được tạo trên ứng dụng Javis Smart, nhưng sau đó lại được chỉnh sửa bằng tay trên giao diện web cũng sẽ không thể chỉnh sửa trên app Javis Smart về sau nữa.
Với những tự động hóa đã được chỉnh sửa ở trên giao diện web, hoặc nơi khác thay vì trên ứng dụng Javis Smart. Thì sẽ không thể chỉnh sửa lại thông qua ứng dụng.

Các bước thực hiện:

Chọn mục "Tự động" > chọn Tab "Tự động" > chọn vào tự động hóa cần chỉnh sửa.
Chọn "Chỉnh sửa tự động hóa"
Chỉnh sửa lại tự động hóa theo nhu cầu của bạn, sau đó nhấn "Lưu" để hoàn tất quá trình chỉnh sửa.
Với những tự động hóa không hỗ trợ sửa sẽ không hiển thị tùy chọn "Chỉnh sửa tự động hóa".