Hướng dẫn thiết lập trạng thái thiết bị sau khi mất điện và có điện trở lại

Mục đích:

Tính năng năng này cho phép thiết lập chế độ hoạt động của các công tắc thông minh JAVIS kết nối zigbee sau khi bị mất điện và có điện trở lại.
Ví dụ có thể thiết lập công tắc A sau khi mất điện và có điện trở lại thì sẽ tự động bật hoặc tắt hoặc nhớ trạng thái cũ. Mặc định sau khi có điện trở lại công tắc sẽ ở trạng thái tắt.
Tính năng này chỉ hoạt động với các thiết bị phần cứng mới từ tháng 1/2023.

Để thiết lập trạng thái các công tắc sau khi có điện trở lại, bạn có thể làm theo các bước sau:

Bước 1: Chọn mục cài đặt và mở danh sách thiết bị

Bước 2: Tìm kiếm thiết bị cần thiết lập

Bước 3: Mở chi tiết thiết bị và chọn thiết lập nâng cao

Lưu ý: bạn có thể truy cập nhanh đến màn hình chi tiết thiết bị bằng cách bấm giữ hoặc bấm 2 lần (double tap) vào 1 nút công tắc bất kỳ.

Bước 4: Thiết lập cho thiết bị

Tại màn hình này có thể thiết lập 3 kiểu khác nhau:

  • Bật: nghĩa là thiết lập công tắc sau khi có điện trở lại sẽ bật
  • Tắt: nghĩa là thiết lập công tắc sau khi có điện trở lại sẽ tắt
  • Giữ trạng thái cũ: công tắc sau khi có điện trở lại sẽ bật trạng thái cũ như lúc chưa mất điện

Bước 5: Bấm lưu thông tin để xác nhận thiết lập

  • Sau khi đã setup trạng thái theo yêu cầu sử dụng bạn chọn nhấn lưu lại. Như vậy là bạn đã setup xong trạng thái cho thiết bị sau khi mất điện