Đặng Ngọc Quảng

Cài ứng dụng Javis Smart và đăng ký tài khoản

Không thể dùng tài khoản ứng dụng JAVIS HOME đăng nhập vào ứng dụng JAVIS SMART, do đó, chúng ta phải đăng ký tài khoản JAVIS SMART mới, sau đây là cách thực hiện: Link tải ứng dụng: IOS: https://apps.apple.com/vn/app/javis-smart/id1511184942 Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=vn.javisco.javissmart Các

Các bước kết nối mạng cho Javis HC

Mục đích: Trước khi kết nối HC vào ứng dụng Javis Smart. Bạn cần thực hiện trước thao tác này. * Cắm dây dây mạng Lan cho Javis HC * Cắm nguồn cho Javis HC và đợi tầm 3 phút để hệ thống khởi tạo lần đầu tiên. Lưu ý: * Nên cắm dây mạng và đặt Javis HC ở vị trí trung

Quản lý và chia sẻ quyền điều khiển nhà

Mục đích: Tính năng này cho phép bạn thiết lập một "Nhà" mới trên ứng dụng Javis Smart cũng như cách chia sẻ quyền điều khiển thiết bị theo từng phòng trong nhà cho các thành viên. "Nhà" là khái niệm cơ bản trong Hệ sinh thái Javis tương ứng với một ngôi nhà thật của