Hướng dẫn kết nối khóa thông minh Zigbee Javis vào ứng dụng Javis Smart

Hướng dẫn kết nối khóa thông minh Zigbee Javis vào ứng dụng Javis Smart

Các bước cấu hình khóa JAVIS JS-SLK01 và JS-SLK02

Bước 01: Vào chế độ Admin và thêm tài khoản

Với khóa mới sử dụng:

- Lắp 4 pin AA 1,5V vào mặt sau.

- Chọc giữ phím reset 5 giây để loa khóa đọc hết thông báo

- Chọn phím # để xác nhận

- Chọn phím số 2 để xác nhận ngôn ngữ dùng là tiếng Anh.

Bây giờ màn hình hiện đủ ký tự sáng.Để có thể thêm vân tay, mật khẩu, thẻ từ. Trước hết, chúng ta cần vào chế độ Admin của khóa:

 • Để vào chế độ admin mặc định sau khi xuất xưởng: bấm *# sau đó nhập mã số Admin mặc định là "123456" và bấm phím #.

Mà hình chỉ hiện các số 1234 và *

Để thêm mới tài khoản admin:

 • Vào chế độ admin, bấm phím 1
 • Bấm tiếp phím 1, sau đó sẽ có thông báo nhập thông tin admin.

Có thể nhập vân tay (5 lần), mã số (nhập 2 lần)

Đầu tiên nhập vân tay ngón cái phải : Chạm vân tay ngón cái 6 lần ( mỗi lần chạm xong loa báo chạm tiếp đó) chạm đến lần thứ 6 sẽ báo successful là ok ( Đây chính là vân tay Admin)

Tiếp theo ta nhập mã số: VD: chọn 123789 nhấn # để xác nhận

Nhập lại 1 lần nữa 123789# là ok

Muốn thoát ra ta nhấn * để thoát.

Để thêm mới tài khoản thường:

-Vào chế độ admin: Chọn *# rồi chạm vân tay ( của ngón cái đã nhập ở chế độ admin) , khóa báo đèn xanh là ok

-  Bấm phím 1, Bấm tiếp phím 2 để tạo user thường, sau đó sẽ có thông báo nhập thông tin user. Đến đây ta có thể nhập thêm vân tay người khác. Lại chạm 6 lần giống như ở chế độ admin.

- Nhập mã số giống như ở admin ( nhập 2 lần kết thúc bằng #)

- Dùng  thẻ quẹt 1 lần có đèn xanh báo là nhận.( nếu dùng nhiều thẻ thì mỗi thẻ quét 1 lần)

Bước 02: Kết nối khóa vào app Javis Smart

Để add khóa vào app Javis Smart:

 • Vào chế độ admin : Bấm *# sau đó nhập vân tay Admin ( chính là ngón cái phải). Màn hình có * bốn số 1234.
 • Bấm phím 4
 • Tiếp theo bấm phím 2 để thoát khỏi mạng zigbee đã kết nối từ trước.
 • Tiếp theo bấm 1 để vào chế độ pairing Zigbee.
 • Vào app Javis Smart, bấm + và chọn thêm thiết bị Zigbee, chờ cho kết nối khóa vào ứng dụng. Đổi tên thiết bị và Bấm Save để lưu lại thiết bị.

Bước 03: Cách xóa mã số, vân tay, thẻ từ:

1-  Cách kiểm tra mã của ( mã số, vân tay, thẻ từ)

VD: kiểm tra vân tay ngón cái phải ( admin) : khóa đọc 00

123789#      : khóa đọc là 00

147258#      : khóa đọc là 05

Thẻ 1      : khóa đọc là 00

Thẻ 2      : khóa đọc là 01

Ngón cái trái   : khóa đọc là 10

Ngón trỏ phải : khóa đọc là 11

2-  Cách xóa mã số, vân tay, thẻ từ :

Chọn *# và ngón cái phải admin ( Màn hình có*bốn số 1234)

·                       Xóa số          : chọn   2 1    1  

Nhập 00# là xóa mã số 123789

Nhập 05# là xóa mã số 147258

· Xóa vân tay : chọn   2   1    2  

Nhập 10# là xóa vân tay cái trái

Nhập 11# là xóa vân tay trỏ phải

· Xóa thẻ từ : chọn   2    1    3

Nhập 00# là xóa thẻ từ số 00

Nhập 01# là xóa thẻ từ số 01

( Nếu chọn 2    2 #    thì tất cả các thẻ từ đều bị xóa,vân tay mã số vẫn nhận, lúc này sẽ không cho đăng nhập thêm mã số,vân tay, thẻ từ mà muốn nhập thêm phải cài đặt lại từ đầu)

Bước 04: Reset khóa về chế độ xuất xưởng:

I. Reset bằng quyền admin

 • Để reset khóa về chế độ xuất xưởng: chọc vào lỗ phía sau nắp pin đến khi nghe thấy thông báo reset.
 • Bấm # để hoàn tất.

II. Reset bằng nút reset trên khóa

 • Để reset khóa về chế độ xuất xưởng: giữ nút reset phía sau khóa đồng thời lắp pin đến khi nghe thấy có thông báo thì nhả tay
 • trên màn hình cảm ứng nhấn chọn phím # để hoàn tất