Hướng dẫn kết nối khóa thông minh Zigbee Javis vào ứng dụng Javis Smart

Hướng dẫn kết nối khóa thông minh Zigbee Javis vào ứng dụng Javis Smart

Các bước cấu hình khóa JAVIS JS-SLK01 và JS-SLK02

Bước 01: Vào chế độ Admin và thêm tài khoản

Để có thể thêm, xóa vân tay, mật khẩu, thẻ từ. Trước hết, chúng ta cần vào chế độ Admin của khóa:

 • Để vào chế độ admin mặc định sau khi xuất xưởng: bấm *# sau đó nhập mã số Admin mặc định là "123456" và bấm phím #.

Để thêm mới tài khoản admin:

 • Vào chế độ admin, bấm phím 1
 • Bấm tiếp phím 1, sau đó sẽ có thông báo nhập thông tin admin.
 • Có thể nhập vân tay (5 lần), mã số (nhập 2 lần) hoặc thẻ từ (1 lần)

Để thêm mới tài khoản thường:

 • Vào chế độ admin, bấm phím 1
 • Bấm tiếp phím 2 để tạo user thường, sau đó sẽ có thông báo nhập thông tin user.
 • Có thể nhập vân tay (5 lần), mã số (nhập 2 lần) hoặc thẻ từ (1 lần)

Bước 02: Kết nối khóa vào app Javis Smart

Để add khóa vào app Javis Smart:

 • Vào chế độ admin (bấm *# sau đó nhập vân tay, thẻ từ, hoặc mã số Admin đã thêm ở bước trên và bấm #)
 • Bấm phím 4
 • Tiếp theo bấm phím 1 để thoát khỏi mạng zigbee đã kết nối từ trước.
 • Tiếp theo bấm 2 để vào chế độ pairing Zigbee.
 • Vào app Javis Smart, bấm + và chọn thêm thiết bị Zigbee, chờ cho kết nối khóa vào ứng dụng. Đổi tên thiết bị và Bấm Save để lưu lại thiết bị.

Bước 03: Reset khóa về chế độ xuất xưởng:

 • Để reset khóa về chế độ xuất xưởng: chọc vào lỗ phía sau nắp pin đến khi nghe thấy thông báo reset.
 • Nhập thông tin Admin (Vân tay, mật khẩu, thẻ từ)
 • Bấm # để hoàn tất.