Hướng dẫn học lệnh hồng ngoại điều hòa sử dụng sóng Zigbee

Thao tác này cho phép bạn học lệnh bật/tắt điều hòa cho 01 công tắc hồng ngoại.
Khi học lệnh thành công, bạn có thể tiến hành bật, tắt công tắc hồng ngoại đã học đó trên ứng dụng Javis Smart tương tự như 1 công tắc đèn.
  • Các bước thực hiện:

Bước 1: Kết nối bộ điều khiển hồng ngoại JAVIS dùng sóng zigbee vào app Javis Smart

Bộ điều khiển hồng ngoại kết nối thành công có tên "Remote hồng ngoại" như ảnh dưới đây :

Tham khảo :https://huongdan.javishome.vn/huong-dan-thiet-lap-bo-dieu-khien-dieu-hoa-hong-ngoai-phan-hoi-trang-thai-dung-song-zigbee/.

Bước 2: Tiến hành học lệnh hồng ngoại

.

.

  • Lưu ý : Tại mục chọn remote hồng ngoại ,bạn cần chọn đúng cái Remote hồng ngoại đã thiết lập ở bước 1.
  • Sau khi "Lưu" xong, bạn tìm vào "Danh sách thiết bị"sẽ thấy công tắc "Học lệnh bật tắt 28 độ ". Bạn đưa về phòng để sử dụng.
  • Giao diện của công tắc học lệnh sau khi" Lưu" là :