Hướng dẫn gửi thông báo trên App Javis smart

Tính năng này cho phép ứng dụng Javis Smart gửi thông báo khi thiết bị được kích hoạt. Bạn có thể bật thông báo cho công tắc, cảm biến... Chức năng gửi gửi thông báo này xuất hiện trong phần " hành động" của các tự động hóa được thiết lập

Ví dụ tính năng gửi thông báo trên điện thoại khi có người xuất hiện ( sử dụng cảm biến chuyển động hoặc cảm biến hiện diện):

  • Mở App Javis smart
  • Tự động \ + \ Thiết bị thay đổi trạng thái\ Cảm biến bật \ Chọn cảm biến cần dùng và đặt tên tự động hóa
  • Điều kiện : bỏ qua
  • Trong vòng : ( tùy chọn thời gian)
  • Hành động : Chọn " Gửi thông báo"\ Nhập tiêu đề và nội dung rồi tích chọn mục " gửi đến" địa chỉ bạn cần dùng.
  • Nhấn " Lưu" tự động hóa