Các bước chuẩn bị lắp đặt công tắc điều khiển cửa cuốn

  • Chuẩn bị hạ tầng :
  • Về cơ bản, phương thức đi dây, chôn đế âm giống như hệ thống điện công tắc cơ thông thường.
  • Vị trí lắp công tắc :cấp nguồn 220v : (có thể lấy nguồn từ nguồn dự phòng của động cơ, lấy nguồn từ bộ lưu điện UPS của cửa cuốn ) ,bắt buộc phải có dây trung tính N (1 số nơi gọi là dây nguội hoặc dây mát).
  • Các dây tín hiệu kéo từ hộp nhận điều khiển cửa cuốn đến vị trí đặt công tắc
  • Sử dụng đế âm loại hình chữ nhật sâu (5cm) tiêu chuẩn, đế âm nhựa (không dùng đế âm thép).