Hướng dẫn kết nối cảm biến khói vào ứng dụng Javis Smart

  • Cảm biến khói sử dụng phương thức kết nối zigbee với bộ trung tâm Javis HC.
  • Loại pin sử dụng : CR17335 CR123A 3v

Cách kết nối:

  • Nhấn 3 lần liên tiếp vào phím tròn giữa mặt cảm biến, mỗi lần nhấn đều có tiếng âm thanh bíp sau đó đèn tín hiêu trên mặt còi sẽ nhấp nháy xanh.
  • Mở App Javis Smart \ + \ thiết bị Zigbee

  • Lưu thiết bị "Cảm biến khói"