Hẹn giờ phát nhạc từ Youtube lên hệ thống âm thanh đa vùng JAVIS

Hẹn giờ phát nhạc từ Youtube lên hệ thống âm thanh đa vùng JAVIS

Với giải pháp âm thanh đa vùng của JAVIS, bạn có thể dễ dàng mở nhạc từ nhiều nguồn khác nhau (nhạc nội bộ, nhạc youtube, Spotify, Radio..) lên các loa đa vùng trong nhà. Không những thế, bạn có thể tự động hóa việc phát nhạc này một cách dễ dàng mà không cần dùng đến điện thoại, đến giờ nhạc sẽ tự mở và sau đó tự tắt.

Bài hướng dẫn này tập trung vào tính năng "Hẹn giờ phát nhạc tự động từ Youtube lên hệ thống âm thanh đa vùng JAVIS".

Với giải pháp này, bạn có thể thực hiện được những tính năng sau:

Chọn bài nhạc tùy ý từ Youtube (thông qua chức năng tìm kiếm theo tên bài hát)
Tự động phát nhạc vào thời gian tùy chỉnh
Tự động phát nhạc lên các loa riêng biệt hoặc nhóm loa
Tự động tắt nhạc sau 1 khoảng thời gian sau khi phát (tùy chọn)

Dưới đây là minh họa các bước hẹn giờ phát nhạc thư giãn từ Youtube lên loa đa vùng có tên là "phòng làm việc" lúc 7h sáng hàng ngày và tự động tắt nhạc sau 15 phút.

Bước 1: Chọn tự động hóa "Hẹn giờ" trên ứng dụng Javis Smart

Bước 2: Chọn bộ trung tâm Javis HC

Chọn icon bộ Javis HC mầu xanh trong tài khoản của bạn. Cần đảm bảo đã kết nối hệ thống âm thanh đa vùng hoặc hệ thống loa Google Home

Bước 3: Nhập thông tin liên quan đến hẹn giờ

  • Tên của hẹn giờ: nhập tùy ý mang tính gợi nhớ
  • Chọn thời gian thực hiện: là thời gian nhạc bắt đầu bật lên tự động
  • Ngày lặp lại: chọn các ngày trong tuần bạn muốn tự động bật nhạc

Bước 4: Thiết lập "Điều kiện"

Để trống không chọn gì nếu bạn không muốn thiết lập gì đặc biệt

Bước 5: Chọn "Hành động"

Trong phần này bạn cần chọn hành động tên là "Nhạc: Phát nhạc trên Youtube" (nên gõ 1 phần tên của hành động ví dụ từ "you" như ảnh dưới để tìm cho nhanh)

Bước 6: Tìm kiếm bài nhạc yêu thích trên Youtube

Bạn bấm vào chữ "Tìm kiếm" để tìm bài hát phù hợp, sau khi tìm xong thì bấm vào bài để chọn.

Bước 7: Chọn loa đa vùng sẽ phát nhạc

Sau khi chọn bài hát bạn sẽ cần chọn những loa để phát tự động bài nhạc đã chọn. Bấm vào icon "+" bên dưới phần thiết bị để chọn loa tương ứng. Có thể chọn 1 loa hoặc nhiều loa bằng cách tích vào các loa tương ứng và bấm "Đóng".

Sau đó bấm "Thêm" để xác nhận toàn bộ thông tin về bài hát và loa đã chọn. Bạn sẽ thấy giao diện như dưới đây:

Bạn có thể bấm "Lưu" để hoàn thành việc thiết lập tự động hẹn giờ bật nhạc.

Tuy nhiên, nếu muốn tự động tắt nhạc sau khi phát (ví dụ 15 phút) thì bạn thực hiện tiếp các bước dưới đây.

Bước 8: Thiết lập thời gian tự tắt nhạc sau khi bật (tùy chọn)

Trên màn hình chọn hành động ở Bước 7, bạn bấm dấu "+" dưới phần Hành động để bổ sung thêm Hành động mới là "Thời gian chờ" và "Điều khiển nhạc: Dừng"  như dưới đây.

Sau khi thiết lập hoàn chỉnh bạn sẽ nhìn thấy thông tin thiết lập tự động hóa như dưới đây:

Như vậy bạn đã thiết lập xong tự động hóa thông minh phát nhạc trên youtube. Hàng ngày lúc 7h sáng nhạc sẽ tự động bật bài hát liên quan đến "nhạc thư giãn" từ Youtube và sẽ tự tắt sau khi phát 15 phút.

Bạn có thể hoàn toàn dễ dàng thiết lập tùy biến các bài nhạc hoặc thời gian phát tùy theo sở thích cá nhân.

Nếu bạn muốn thiết lập tự động phát nhạc từ Spotify hoặc phát Radio, xin vui lòng xem hướng dẫn dưới đây.