Bước 1: Xác định địa chỉ ip của bộ âm ly sau khi đã kết nối vào mạng

Xem tại đây:

Bước 2: Kết nối âm ly lên app Javis Smart

 • Mở điện thoại tải app và tạo tài khoản  Javis Smart

Xem tại đây: https://huongdan.javishome.vn/cai-ung-dung-javis-smart-va-dang-ky-tai-khoan/

 • Tiến hành mở app
 1. Chọn vào mục " phòng "
 2. Chọn vào thêm thiết bị

 • Chọn tiếp vào mục " Thiết bị khác "
 • Chọn đến " Quản lí âm thanh đa vùng "
 • Vào mục thêm nút dấu cộng trên màn hình
 • Cấu hình thiết bị
 1. Đặt tên cho thiết bị
 2. Nhập địa chỉ ip đã xác định ở bước 1
 3. Nhấn " Lưu "
 • Màn hình sẽ hiển thị ra thông báo và bạn sẽ chọn " Khởi động HC " để cập nhật thiết bị
 • Bạn chờ từ 3-5 phút để bộ sử lý trung tâm khởi động lại và cập nhật thiết bị
 • Sau đó bạn trở ra chọn vào mục " cài đặt " mở " thiết bị " và gõ tìm thiết bị của mình
 • Như vậy là bạn đã cập nhật xong bộ âm ly đa vùng lên trên app Javis Smart
 • Video hướng dẫn:
0:00
/
Hướng dẫn kết nối hệ thống loa đa vùng lên app Javis Smart

Xem thiết bị loa đa vùng tại đây: https://javishome.vn/thiet-bi-am-thanh-da-vung